Știri generale

BACĂU | „Mentorat pentru cariera didactică”, proiect la ISJ Bacău

Alina Banu

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a organizat, săptămâna aceasta, trei seminarii de promovare a mentoratului, în cadrul proiectului „InFORMA – Programe educaționale pentru personalul din școlile defavorizate din județul Bacău”. ISJ este beneficiar al proiectului, care este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului scolar timpuriu și promovarea accesului egal la învătământul preșcolar, școlar și secundar de calitate în 18 școli țintă din județul Bacău.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– reducerea fenomenului de abandon școlar și creșterea ratei de participare la educație, prin acțiuni integrate și printr-un sistem de educație de bună calitate, cu personal adecvat, acțiuni care vizează cadrele didactice și care duc la dezvoltarea pe termen lung a comunității. Rate mai mari de finalizare a studiilor și influențarea comportamentului tinerilor și a familiilor acestora prin încurajarea unui învățământ de calitate, care să vizeze performanța, prin acordarea a 50 de stimulente financiare pentru performanța în educație;

– reducerea decalajului de acumulare educațională și participare între copiii care provin din comunitățile/școlile dezavantajate și restul populației, prin împuternicirea personalului din școlile țintă să desfășoare activități care să reprezinte un proces educațional de calitate, bazat pe competențe complexe, care să răspundă nevoilor reale ale elevilor proveniți din medii dezavantajate. Acest obiectiv specific va fi atins prin subvenționarea a 270 de participanți la grupul-ţintă, cu sume cuprinse între 100 și 500 de euro / an, prin care aceștia să poată acoperi costurile cu materialele necesare pentru desfășurarea activităților în școlile țintă (materiale didactice, rechizite, jocuri educaționale, etc.);

– asigurarea calității educației în unitățile de învățământ publice în care sunt înmatriculați copii cu un grad ridicat de risc educational, prin organizarea unor programe de formare profesională/instruire a cadrelor didactice și personalului suport din școlile țintă (60 de serii de curs cu credite transferabile, 10 serii de curs TIC, 3 serii de curs educație non-formală);

– promovarea educației incluzive și reducerea cazurilor de discriminare și segregare școlară pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, prin creșterea nivelului de incluziune educatională a elevilor care provin din medii dezavantajate la un nivel similar cu cel al restului elevilor, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon școlar și analfabetism, prin organizarea unei competiții în rândul personalului didactic care să vizeze acordarea a 50 de premii acelor participanți la grupul țintă care demonstrează prin acțiuni concrete promovarea principiului de educație incluzivă în școlile țintă.

Școlile partenere în proiect sunt: Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești, Liceul Tehnologic Răchitoasa, Școala Gimnazială „Ion Rotaru” satul Valea lui Ion, comuna Blăgești, Școala Gimnazială nr. 1 Valea Seacă,  Școala Gimnazială „Vasile Borcea” Berești-Bistrița, Școala Gimnazială Slobozia,  Școala Gimnazială Plopana, Școala Gimnazială Ungureni, Școala Gimnazială „Constantin Moscu” Izvoru Berheciului, Școala  Gimnazială Parava, Școala  Gimnazială „Mihai Eminescu” Lipova, Școala Gimnazială  Vultureni, Școala Gimnazială nr.3 Dărmănești, Școala Gimnazială Răcătău, Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, Școala Gimnazială „George Apostu” Stănișești, Școala Gimnazială „Gheorghe Nechita” Motoșeni, Liceul Tehnologic „Georgeta J.Cancicov” Parincea.

La fiecare seminar cu durata de 4 ore au participat câte 15 cadre didactice din grupul-țintă (cu respectarea măsurilor specifice în contextul pandemic), în total un număr de 45 de participanți. Activitățile s-au desfășurat la Colegiul „N. V. Karpen” Bacău, sub coordonarea celor doi experți mentoring, prof. Mariana Ifrim și prof. Daniela-Cristina Mocondoi.

În cadrul acestor activități au fost promovate mentoratul și dezvoltarea unor strategii menite să asigure integrarea profesională pentru profesorii debutanți în vederea fidelizării acestora pentru cariera didactică. Au fost abordate următoarele tipuri de problematici: maniera în care principiul de mentorat/mentor este respectat/implementat în cadrul școlilor țintă, dar și la nivel național; principiul de mentoring la nivelul comunității europene; modalitatea în care mentorii își desfășoară activitatea și problemele cu care se confruntă; posibile soluții propuse de participanți la provocările identificate. Cadrele didactice participante au fost consiliate în vederea înscrierii în rețeaua de mentorat la nivel național. Încurajarea și dezvoltarea rețelei de mentoring sunt aspecte esențiale pentru obținerea unui proces educațional de calitate, dar și pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.