Examene Învățământ Liceu

ADMITERE 2021 | Oferta educațională a colegiilor și liceelor din Bacău

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău a stabilit planul de școlarizare pentru 2021-2022. Pentru admiterea în liceele din județ sunt, în total, peste 200 de clase. Principalul criteriu luat în considerare a fost numărul de elevi care sunt acum în clasele a VIII-a.

La sfârșitul lunii trecute, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a decis cum se vor forma clasele de început de ciclu pentru învățământul liceal cu frecvență la zi, respectiv clasele a IX-a, care vor funcționa în anul școlar viitor, și câți elevi vor fi în fiecare clasă. Astfel, pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocațională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal de artă, numărul elevilor dintr-o clasă a scăzut de la 28 la 24. În egală măsură, pentru filiera teoretică, numărul maxim de elevi pe o clasă a scăzut de la 28 la 26. Decizia este fundamentată de contextul pandemic în care România încă se află, pentru evitarea aglomerării sălilor de curs.

Oferta educațională din colegiile și liceele din municipiul Bacău

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”: profil real – două clase (52 locuri) Matematică-informatică, o clasă (26 locuri) Matematică-informatică, intensiv informatică, o clasă (26 locuri) Matematică-informatică, intensiv engleză, o clasă (26 locuri) Științe ale naturii; profil uman – o clasă (26 locuri) Filologie, o clasă (26 locuri) Științe sociale, intensiv engleză;
Colegiul Național „Vasile Alecsandri”: profil real – o clasă (26 locuri) Matematică-informatică, o clasă (26 locuri) Matematică-informatică, intensiv engleză, o clasă (26 locuri) Științe ale naturii și încă o clasă (26 locuri) Științe ale naturii intensiv engleză; profil uman – o clasă (26 locuri) Filologie, bilingv engleză, o clasă (26 locuri), Filologie intensiv engleză, o clasă (26 locuri) Științe sociale, o clasă (26 locuri) Științe sociale intensiv engleză;
Colegiul Național „Ferdinand I”: profil real – trei clase (78 locuri) Matematică-informatică, o clasă (26 locuri) Științe ale naturii; profil uman – o clasă (26 de locuri), Științe sociale, o clasă (26 de locuri) Științe sociale intensiv engleză;
Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif”: profil real – o clasă (26 locuri) Matematică-informatică și profil uman – 2 clase (52 locuri) Științe sociale;
Colegiul „Mihai Eminescu”: profil real – o clasă (26 de locuri) Matematică-informatică și o clasă pe Științe ale naturii (26 locuri); profil uman – o clasă pe Filologie (26 locuri) și două clase la Științe sociale (52 locuri);
Colegiul Tehnic „N.V.Karpen”: profil servicii – o clasă (24 locuri) pe Coafor / stilist, o clasă (24 locuri) pe Organizator banqueting și o clasă (24 locuri) pe Tehnician în activități economice; profil tehnic – o clasă (24 locuri) Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave și una (24 locuri) Tehnician operator tehnică de calcul; profil uman – trei clase (78 locuri) Științe sociale;
Colegiul Economic „Ion Ghica”: profil servicii – o clasă (24 locuri) Organizator banqueting, două clase (48 locuri) Tehnician în activități de comerț, cinci clase (120 locuri) Tehnician în activități economice, o clasă (24 locuri) Tehnician în administrație, o clasă (24 locuri) Tehnician în gastronomie, o clasă (24 locuri) Tehnician în turism și o clasă (24 locuri) Tehnician în turism intensiv engleză;
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”: profil real – o clasă (26 locuri) Matematică-informatică și 2 clase (52 locuri) Științe ale naturii; profil uman – o clasă (26 locuri) Filologie și o clasă (26 locuri) Științe sociale;
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”: profil servicii – o clasă (24 locuri) Tehnician în gastronomie intensiv engleză, profil tehnic – o clasă (24 locuri) Tehnician aviație (Electromecanică mașini, utilaje, instalații) intensiv engleză și o clasă (24 locuri) Tehnician transporturi (Mecanică de motoare);
Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”: profil servicii – o clasă (24 locuri) Tehnician în activități economice și o clasă (24 locuri) Tehnician în gastronomie; profil tehnic – o clasă (24 locuri) Tehnician proiectant CAD (mecanică de motoare);
Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”: profil resurse naturale și protecția mediului – o clasă (24 locuri) Tehnician analize produse alimentare; profil servicii – o clasă (24 locuri) Coafor / stilist, o clasă (24 locuri) Tehnician în gastronomie și o clasă (24 locuri) Tehnician în turism;
Liceul Teoretic „Henri Coandă”: profil real – două clase (52 locuri) Științe ale naturii; profil uman – o clasă (26 locuri) Filologie și două clase (52 locuri) Științe sociale.

ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL
Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif”: profil teologic – o clasă (24 de locuri) pe Teologie romano-catolică;
Colegiul Național de Artă „George Apostu”:
profil Arte vizuale, desenator tehnic pentru arhitectură și design (16 de locuri);
profil Arte vizuale, tehnician pentru tehnici artistice (24 de locuri);
profil Coregrafie, instructor coregraf (8 locuri);
profil Muzică, corist (12 locuri);
profil Muzică, instrumentist (12 locuri).
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”:
– profil pedagogic, specializarea educator – puericultor (24 de locuri);
profil pedagogic, învățător – educatoare (48 de locuri).
Liceul cu Program Sportiv:
profil sportiv, instructor sportiv (72 de locuri).

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL / DUAL

„Drum sigur”. Aceasta este premisa pentru care elevii aleg să urmeze cursurile învățământului profesional. Un drum sigur care le garantează o calificare încă de pe băncile școlilor prin procesul de pregătire teoretică și beneficiile unei practici chiar în domeniul ales. Acest tip de școlarizare a fost reintrodus în licee de mai bine de șase ani, înlocuind practic ceea ce odată erau școlile de arte și meserii. Numai că acum poartă denumirea de învățământ profesional, organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului superior secundar.

Colegiul Tehnic „N.V.Karpen”: o clasă (24 locuri) calificarea Electrician exploatare joasă tensiune, o clasă (24 locuri) Electronist rețele de telecomunicații, o clasă (24 locuri) Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist și încă o clasă (24 locuri) Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație;
Colegiul Economic „Ion Ghica”: o clasă (24 locuri) calificarea Bucătar și o clasă (24 locuri) calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație;
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”: Bucătar (12 locuri), Cofetar-patiser (12 locuri), Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze (12 locuri), Lăcătuș construcții structuri aeronave (24 locuri dual), Mecanic aeronave (12 locuri), Mecanic auto (36 locuri), Operator la mașini cu comandă numerică (24 locuri dual), Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (12 locuri), Tâmplar universal (12 locuri) și Zidar – pietrar – tencuitor (12 locuri);
Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”: Bucătar (12 locuri), Comerciant – vânzător (10 locuri dual), Comerciant – vânzător (14 locuri), Mecanic auto (48 de locuri), Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (12 locuri) și Tinichigiu vopsitor auto (24 locuri);
Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”: Brutar – patiser – preparator produse făinoase (24 locuri), Bucătar (24 locuri), Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist (24 locuri) și Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (48 locuri);
Liceul Tehnologic „Petru Rareș”: Mecanic auto (48 locuri) și Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (24 locuri).

Elevii care urmează învățământul profesional primesc și o bursă lunară de 200 lei, pe toată durata școlii, inclusiv pe timpul vacanțelor. Unora dintre ei li se acordă și tichete de masă, în valoare de 120 de lei, chiar de la firma la care fac practică.

Bursa profesională se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. Elevii declarați repetenți nu beneficiază de acest ajutor pentru anii de studiu pe care îi repetă.

În cadrul învățământului profesional professional / dual, elevii fac 2 sau 3 ani de pregătire teoretică la școală și pregătire practică în companii private, unde la finalizarea studiilor au întâietate la angajare. Pentru acest lucru se acordă și o bursă de 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional și de minimum 400 lei lunar(200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul primesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. După ce termină acest tip de învățământ pot continua studiile, la forma învățământului de zi, iar după încă un an, pot da și examenul de bacalaureat.

Cine se poate înscrie în învățământul profesional / dual:
– elevii care au promovat clasa a VIII-a în anul școlar curent;
– absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar curent;
– elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior.

Învăţământul profesional are o durată de 2 ani, respectiv 3 ani. Învăţământul dual se adresează celor au absolvit învăţământul obligatoriu, pentru a obţine competenţele necesare pentru intrarea pe piaţa muncii, oferindu-le astfel o rută alternativă de formare. Practic, învăţământul dual oferă absolvenţilor posibilitatea de a intra pe piaţa muncii şi, în acelaşi timp, de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare.

ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ FRECVENȚĂ ȘI SERAL
Colegiul Tehnic „N.V.Karpen”:
– învățământ liceal, frecvență redusă, clasa a IX-a, profil uman – Științe sociale 5 clase (140 de locuri).
Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron”:
– învățământ liceal, seral, clasa a XI-a, calificarea tehnician în industria alimentară, o clasă (28 de locuri);
– învățământ liceal, seral, clasa a XI-a, calificarea Tehnician proiectant CAD (mecanică de motoare), o clasă (28 de locuri).

„La planul de școlarizare pentru admiterea în liceu s-a luat în considerare, în special, numărul de elevi existenți anul acesta în clasele a VIII-a. Acum sunt 4.915 de elevi în tot județul, în an terminal de gimnaziu, pentru care trebuie asigurată cuprinderea în învățământul liceal și profesional, adică în jur de 200 de clase, dacă luăm în considerare și faptul că Ministerul Educației a decis scăderea numărului de elevi pe clasă. În prezent, sunt 204 clase de a IX-a, cu 5.678 de elevi. S-a mers, în principiu, pe planul de școlarizare de anul trecut. Oricum, populația școlară este în scădere, de la an la an. Dacă în anul școlar 2018-2019 erau peste 6.000 de elevi în clasele terminale de gimnaziu, anul trecut au fost în jur de 5.670, iar anul acesta sunt, cum mai spus, puțin peste 4.900. Și dacă, în fiecare an, în jur de 100 – 150 de elevi din alte județe aleg să se înscrie la un liceu în județul nostru, numărul se păstrează și în cazul absolvenților de gimnaziu din județul Bacău care aplică în alte județe pentru continuarea studiilor.” – Prof. Ida Vlad, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.