Gimnaziu Învățământ Liceu Universitate

VASLUI | Elevi şi studenţi ajutaţi de Episcopia Huşilor să-şi continue studiile

Episcopia Hușilor a derulat, anul trecut, mai multe programe de burse școlare atât pentru 126 de elevi de gimnaziu și liceu, cât și pentru studenți. Sprijinul lunar a avut o valoare cuprinsă între 100 lei și 500 lei / persoană, în funcție de tipul de bursă. Toți elevii și studenții au obținut rezultate bune la învățătură.

Potrivit unei informări a Episcopiei Hușilor, anul trecut au fost acordate un număr total de 126 de burse, însumând 184.000 lei. Programele de burse de studiu, de performanță și pentru prevenirea abandonului școlar au fost:
– bursa „Brațele părintești”, susținută financiar de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale (30 euro / persoană) unui număr de 100 de copii de vârstă școlară, cu rezultate bune la învățătură, provenind din familii sărace și cu mulți copii;
– bursa „Sf. Ioan Evanghelistul”, susținută financiar de Parohia Ortodoxă Cambridge, un copil a primit 250 lei / lună;
– bursa „Ioachim Mareș”, susținută financiar de Centrul Eparhial Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate deosebite la învățătură (10 elevi / 300 lei / lună; 5 studenți / 500 lei / lună);
– bursa „Axios”, susținută financiar de Asociațiile NEPSIS și AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, oferită pentru 10 elevi cu rezultate deosebite (200 lei / lună).

La aceste burse se adaugă cele oferite de mai multe parohii și mănăstiri din cadrul Episcopiei Hușilor, pentru tinerii merituoși, elevi și studenți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.