Eveniment Învățământ Olimpiade Știri generale

Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică (ON-SRF) 2021, în format online

Societatea Română de Fizică a lansat concursul Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică (ON-SRF) 2021. Organizatorii îşi doresc reluarea competiţiilor şcolare la Fizică. Olimpiada este organizată în colaborare cu Facultățile și Departamentele de Fizică din principalele centre universitare din România și cu sprijinul nemijlocit al profesorilor de Fizică din învățământul preuniversitar.

Detaliile concursului (regulamentul, programa de concurs, etapele și calendarul de desfășurare, formularul de înscriere a elevilor etc.) se găsesc pe site-ul dedicat: https://onfsrf.weebly.com/.

Care sunt etapele concursului

• înscrierea pentru participare este prevăzută pentru perioada 15 – 24 februarie 2021;
• ON-SRF are următoarele etape – etapa locală / etapa județeană / etapa națională și etapa de selecție a lotului national;
• se va desemna o Comisie Locală de Organizare (CLO) la nivelul fiecărui județ, formată din profesori care asigură buna desfășurare a etapelor;
• membrii Comisiei Științifice Naționale (CNO), formată din personal didactic universitar și preuniversitar, elaborează subiectele de concurs, care sunt unice la fiecare etapă și la fiecare clasă.

La etapa locală, care se desfășoară online, rezultatele vor fi evaluate prin sistemul de testare automat. La etapa județeană, evaluarea este realizată de membrii CLO. La etapa națională, evaluarea este realizată de membrii CNO și studenți care au fost elevi performanți la olimpiadele anterioare. La proba de selecție a lotului, evaluarea este realizată de membrii Comisiei Naționale.

Condiții de participare pentru elevi

La ON-SRF pot participa elevi de gimnaziu (începând cu clasa a VI-a) și de liceu, de la orice formă de învățământ. Participarea la concurs este individuală și benevolă. La înscriere, participanții / aparținătorii legali își exprimă acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de înscriere colectează numele și prenumele, adresa de e-mail și telefonul elevului, dacă acesta este major, respectiv al unui aparținător legal, dacă elevul este minor. Ca rezultat al validării înscrierii, fiecare candidat primește un cod de identificare unic.

Cu excepția etapei locale, participarea la celelalte etape este condiționată de calificarea de la etapa anterioară. Participarea se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul desfășurării olimpiadei. La etapa județeană se califică, la fiecare clasă în parte, elevii care au obținut la etapa locală cel puțin 50% din media de referință (media primelor trei punctaje în ordine descrescătoare) rezultată în județ, la clasa respectivă.

La etapa națională se califică: (a) elevii care s-au clasat pe primul loc în urma etapei județene, la fiecare clasă, respectiv elevii clasați pe primele 6 poziții în urma etapei pe municipiul București, la fiecare clasă în parte; (b) elevii care, după ierarhizarea națională, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute de toți elevii la etapa județeană / a municipiului București, se clasează în primii 90 și care îndeplinesc condiția de a fi obținut cel puțin 50% din punctajul de referință la clasa respectivă, la nivel național. (c) În cazul în care, la o clasă, punctajul pentru ultimul loc este obținut de mai mulți elevi, se califică toți elevii care au obținut acel punctaj.

Structura probelor de concurs și evaluarea

La etapa locală, desfășurată pe durata a două ore, elevii susțin o probă teoretică cu 30 de elemente, fiecare notat cu un punct, cu mai multe variante de răspuns, din care doar una este corectă. La etapa județeană, elevii susțin o probă teoretică cu trei subiecte pe durata a trei ore. Punctajul maxim este de 30 de puncte și nu se acordă puncte din oficiu.

Lucrările se redactează în format letric și vor fi trimise către organizatori pe baza unei metodologii care va fi prezentată în timp util pe site-ul olimpiadei. Tezele, centralizate la nivel național, vor fi distribuite aleatoriu spre evaluare membrilor CLO desemnați evaluatori de către CNO. La etapa județeană, nu pot fi situați mai mult de un elev pe locul I. Dacă sunt mai mulți elevi cu același punctaj pe primul loc, departajarea se va face pe baza punctajului obținut la subiectul cel mai dificil.

La etapa națională, elevii susțin o probă conținând 3 – 5 subiecte, pe durata a 3 – 5 ore. Cel puţin unul dintre subiecte va avea conţinut experimental. Punctajul maxim este de 100 de puncta. Nu se acordă puncte din oficiu. Lucrările se redactează în format letric și vor fi trimise către organizatori pe baza unei metodologii care va fi prezentată în timp util pe site-ul olimpiadei. Evaluarea este realizată de membrii Comisiei de Selecție a Lotului Național. Proba de selecție a lotului național se desfășoară pe baza unei metodologii care va fi prezentat în timp util pe site-ul competiției.

Rezultatele obținute de candidați vor fi afișate pe site-ul concursului, însoțite de codul de identificare al fiecărui candidat. Excepție fac candidații calificați la etapa următoare și cei distinși cu premii și mențiuni la etapa națională, ale căror rezultate vor fi însoțite de nume și prenume. La ON-SRF nu se admit contestații.

Calendarul competiţiei

Etapa locală – 06.03.2021
Etapa județeană – 17.04.2021
Etapa națională – 15.05.2021

Scopul Olimpiadei de Fizică a Societății Române de Fizică (ON-SRF) este atragerea elevilor din învățământul preuniversitar către studiul Fizicii, menținerea interesului elevilor pentru această știință şi oferirea unui cadru adecvat pentru evaluarea cunoștințelor elevilor care doresc să performeze în Fizică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.