Documente Învățământ primar Știri generale

Etapele înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2021-2022

Ministerul Educaţiei a emis Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022 şi Calendarul înscrierii. Înscrierile încep pe 17 martie. Procesul de înscriere se încheie pe 10 septembrie 2021, ultima zi când se vor soluţiona cererile părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor care au nu au fost înscrişi.

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

17 martie 2021 – Încep înscrierile. Fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.
29 martie – 28 aprilie 2021 – Părinții / tutorii legal instituiți / reprezentanții legali vor completa / depune / transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar

10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse / transmise de părinți / tutori legal instituiți / reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar

21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar.
24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea / transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților / tutorilor legal instituiți / reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Aici poţi consulta şi descărca documentele emise de Ministerul Educaţiei

Calendar_inscriere_CP_febr_2021
METODOLOGIE-DE-INSCRIERE-A-COPIILOR
OME-3473-din-10.03.2021-privind-aprobarea-Metodologiei-de-inbscriere-a-c.._
Anexa-nr.-1-2-3-la-Metodologia-de-inscriere-a-copiilor-in-invatamantul.._


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.