Învățământ Știri generale

ARACIS, reacţie cu privire la proiectul PSD, care vrea ca ligile studenţeşti LSRS şi USR să fie în conducerea agenției, după ce liderii acestora au fost eliminați pentru copiat

,,Nu apartenența la o structură reprezintă condiția pentru a fi selectat ca expert evaluator, ci activitatea academică și competențele în asigurarea calității.”. În acest fel a reacţionat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu privire la proiectul de lege depus de PSD la Parlament, prin care ligile studențești LSRS și USR să fie alese în Consiliul ARACIS. ,,Solicităm consultarea ARACIS în procesul legislativ care vizează sistemul de evaluare și asigurare a calității în învățământul superior.”, a transmis Consiliul ARACIS, prin intermediul unui comunicat de presă.

Vă redăm comunicatul integral al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior:

Consiliul ARACIS a analizat Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei nr. BP109/2021, disponibilă pe site-ul Camerei Deputaților și, în raport cu această propunere, aduce următoarele precizări:

ARACIS funcționează în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG), documentul fundamental în domeniul asigurării calității valabil la nivel european, fapt atestat prin înscrierea sa în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR). Expunerea de motive a proiectului de lege menționează „standarde de accesibilitate și incluziune” care ar impune ca o „necesitate reală” schimbarea propusă, dar nu menționează care ar fi aceste standarde sau ce document le cuprinde.

Multe dintre standardele ESG fac referiri la implicarea părților interesate, atât în structurile de conducere ale agențiilor, cât și în procesele de evaluare și asigurare a calității. În consecință, aceasta este o direcție de dezvoltare pe care agenția o are permanent în vedere, după cum se poate observa și în planul de acțiune aferent anului 2021.

În calitate de beneficiari ai sistemului de învățământ superior, ARACIS consideră cu prioritate studenții și acordă o atenție deosebită stabilirii unui parteneriat real cu aceștia, care să conducă la îmbunătățirea calității în învățământul terțiar și la creșterea încrederii în oportunitățile de învățare pe care universitățile din România le pun la dispoziția lor. Din această perspectivă, sunt părți interesate studenții care sunt înmatriculați în universități din România, precum și federațiile care îi reprezintă, fapt statuat și prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Precizăm că încă de la înființare, în anul 2005, implicarea studenților în activitățile de evaluare externă a calității s-a realizat la nivelul structurilor de conducere – Consiliul și Biroul Executiv ale ARACIS (doi studenți). Începând cu anul 2017, studenții au fost cooptați și la nivelul altor structuri deliberative – Comisiile de Experți Permanenți de Specialitate (13 studenți), respectiv Comisia de Etică (un student). În Registrul Național de Experți Evaluatori Studenți (RNE-S) sunt cuprinși în prezent 169 de studenți, care sunt delegați în toate activitățile de evaluare desfășurate de ARACIS la nivel instituțional, precum și în evaluarea programelor de studii universitare de licență, masterat sau doctorat.

Astfel, chiar în condițiile înjumătățirii la nivel național, în ultimul deceniu, a numărului de studenți, ARACIS a continuat să acorde o atenție constantă sporirii implicării studenților în activitățile Agenției. Apreciem, în consecință, că din acest punct de vedere nu ne putem afla într-o „situație dăunătoare pentru învățământul superior românesc”. Pe de altă parte, structurile asociative ale studenților se află într-o dinamică permanentă, nefiind posibilă și nici justificată modificarea structurii Consiliului ARACIS de fiecare dată când apare o nouă astfel de structură.

Credem că mai trebuie să precizăm faptul că studenții nu sunt singura parte interesată în domeniul asigurării calităţii învățământului superior, în prezent, din Consiliul ARACIS făcând parte și reprezentanți ai sindicatelor reprezentative din învățământul superior – o persoană, respectiv ai angajatorilor – o persoană.

Mai mult, pentru informarea opiniei publice, dar mai ales a comunității academice, precizăm că nu apartenența la o anumită structură federativă reprezintă condiția suficientă pentru o studentă sau un student de a fi selectată sau selectat ca expert evaluator și, ulterior, pentru a putea face parte din structurile de conducere și deliberative ale agenției, ci activitatea academică, profesională și cea în slujba studenților, precum și cunoștințele și competențele în domeniul asigurării calității.

Din această perspectivă, nu înțelegem relevanța menționării în expunerea de motive a proiectului de lege a cinci organizații studențești, din care numai trei sunt federații naționale studențești care își asumă reprezentarea studenților din domenii de studii variate la nivel național, pentru a fundamenta creșterea numărului de studenți din Consiliul ARACIS de la doi la cinci. Precizăm totodată că în România funcționează și alte structuri asociative ale studenților, care nu sunt incluse în enumerare și în plus, patru dintre cele menționate sunt deja implicate în ,,procesul de asigurare a calității în învățământul superior’’. În final, solicităm consultarea ARACIS în procesul legislativ care vizează sistemul de evaluare și asigurare a calității în învățământul superior, precizând că funcționarea agenției în condiții de independență, în ceea ce privește conducerea, modul de funcționare și rezultatele evaluărilor este parte a ESG și deci condiționează recunoașterea la nivel european.“.

Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul PSD Natalia Intotero, șefa Comisiei de Învățământ de la Camera Deputaților. Iniţiativa ar urma să modifice Ordonanța de Urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calității educației, astfel încât să adauge încă trei reprezentanți ai studenților și menționează explicit în expunerea de motive că este vorba despre LSRS, USR și FASMR, pe lângă ANOSR și UNSR, care sunt în prezent în ARACIS. De asemenea, de la 17 profesori câți sunt acum în ARACIS, proiectul PSD vizează adaugarea unui profesor.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *