Învățământ Știri generale

BACĂU | Primăria Bacău vrea să încheie, în premieră, contracte de management cu directorii școlilor din municipiu

Directorii unităților de învățământ din municipiul Bacău vor semna cu Primăria un contract de management administrativ-financiar, document prevăzut de Ordinul MEN 3969/2017, de organizare și desfășurare a concursului pentru directorii și adjuncții unităților de învățământ.  Modelul de contract a fost aprobat la ultima ședință a Consiliului Local Bacău, scrie zdbc.ro.

Contractul presupune atingerea unor indicatori de performanță enunțați de același ordin, la care conducerea Primăriei Bacău a adăugat câteva puncte. Unul ar fi obligația ca directorul să facă un recensământ privind nevoile de mobilitate a elevilor și personalului, în baza unui sondaj tip, înaintat de primar, în vederea promovării de măsuri pentru deplasarea nemotorizată sau cu mijloace de transport în comun. De asemenea, directorii vor întocmi o bază de date pentru monitorizarea consumurilor reale de energie și apă și vor asigura un barem minim de dotare pentru cabinetele școlare.

Ar fi prima oară când se întâmplă acest lucru în Bacău. Este o măsură de responsabilizare a directorilor care administrează patrimoniul Bacăului, în speță unitățile școlare.”, a declarat primarul Lucian Stanciu-Viziteu, citat de zdbc.ro.

Evaluarea activității se va realiza anual de aparatul de specialitate al primarului și se va concretiza printr-un raport care va fi întocmit și comunicat până la data de 31 ianuarie, pentru anul anterior. Pentru fiecare indicator de performanță se alocă un punct, iar punctajul minim anual care trebuie obținut este de 26 de puncte. Obținerea unui punctaj mai mic va duce la rezilierea contractului de management financiar. Acest barem și desfacerea contractului nu sunt însă prevăzute de OMEN la care se face referire hotărârea Consiliului Local.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău susține că acest contract este legal și binevenit, însă Primăria Bacău a introdus niște prevederi ,,nu tocmai în regulă.

În esență, încheierea unui contract de management financiar nu este rea, pentru că responsabilizează directorii cu privire la cheltuirea banului public. Dar desfacerea contractului de management financiar nu înseamnă automat că directorul este eliberat din funcție. Acest barem a fost introdus de Primărie. În fapt, ar trebui după această evaluare, să trimită către noi o propunere de cercetare disciplinară și dacă se constată încălcarea sau că sunt abateri, ar urma să decidem eliberarea din funcție.”, a declarat, pentru aceeași sursă, prof. Ida Vlad, inspector școlar general al IȘJ Bacău.

Directorii mai au un contract de management educațional și cu inspectorul general.

Printre obligațiile directorului, stipulate de contractul de management financiar, se numără și acelea de a pune la dispoziția organelor de control din cadrul aparatului de specialitate al primarului orice document solicitat, să asigure publicarea informațiilor de interes public pe site-ul unității, să se asigure că la nivelul unității nu există mecanisme de finanțare privată obligatorii, cum sunt fondul clasei sau al școlii.

De cealaltă parte, Primăria Bacău se obligă să asigure condițiile bunei funcționări a unității, cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea imobilelor și să acorde granturi, pe baza unei metodologii proprii, ca finanțare suplimentară, pe baza unui contract între primărie și școală.

În acest moment, o parte dintre directorii de școli sunt numiți cu detașare în interesul învățământului, având mandatele limitate până la 31 august 2021, pentru că nu s-a mai organizat un alt concurs pentru funcțiile de directori și de adjuncți. Chiar dacă nu au ocupat funcțiile prin concurs, aceștia ar urma să semneze astfel de contracte pentru perioada în care se ocupă de administrarea unității.

Sursa foto: facebook.com / Lucian Daniel Stanciu Viziteu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.