Documente Învățământ Liceu Știri generale

DOCUMENT | Ordinul de ministru care prevede înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică a fost publicat în Monitorul Oficial

O bază de practică pedagogică (BPP) se poate înființa prin decizie a inspectoratului școlar, care va fi comunicată Ministerului Educației. Potrivit documentului, o BPP poate avea între patru și șase unități de învățământ preuniversitar. În total, 100 de licee și colegii au statut de școală de aplicație coordonatoare pentru baza de practică pedagogică.

Baza de practică pedagogică, prin școala de aplicație coordonatoare, are următoarele responsabilități:
a) să asigure resursele materiale și umane pentru buna derulare a activităților practice pedagogice și de mentorat didactic;
b) să faciliteze colaborarea între unitățile de învățământ dinstructura consorțiului școlar pentru realizarea activităților practice pedagogice și de mentorat didactic;
c) să construiască și să dezvolte o comunitate de învățare la nivelul consorțiului școlar;
d) să asigure suport didactic și metodic pentru elevii și profesorii implicați în procesul de predare-învățare-evaluare;
e) să fie centru de resurse educaționale și didactice pentru componenta practică, aplicată, a formării cadrelor didactice;
f) să faciliteze accesul la informații/resurse de specialitate pentru cadre didactice și pentru elevi;
g) să încurajeze participarea cadrelor didactice la conferințe/proiecte, rețele internaționale de formare profesională;
h) să organizeze ateliere, activități de informare/diseminare, webinare în scopul formării profesionale de tip mentoral a cadrelor didactice, la nivelul unităților de învățământ din consorțiul școlar;
i) să dezvolte colaborarea cu instituțiile de învățământ superior cu care sunt încheiate contracte pentru stagii practice pedagogice și/sau activitate de mentorat didactic;
j) să încheie parteneriate educaționale cu diverse tipuri de instituții: universități, instituții culturale, institute de cercetare, structuri ale autorității locale/regionale, organizații nonguvernamentale, în scopul asigurării unei educații de calitate elevilor și al formării și dezvoltării profesionale în cariera didactică.

Citește AICI ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial și vezi lista colegiilor și liceelor cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru baza de practică pedagogică.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *