Știri generale Universitate

SUCEAVA | Finanțare europeană pentru programe de studii și cultură antreprenorială la Universitatea „Ștefan cel Mare”

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este în desfășurare implementarea proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981, în valoare de 6.845.959,60 lei, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Liderul de proiect este Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, Universitatea din Craiova, Universitatea „Danubius” din Galați, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și SIVECO ROMÂNIA S.A București. Durata proiectului este de 24 de luni (28 mai 2019 – 27 iulie 2021).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea abandonului universitar și creșterea atractivității învățământului terțiar în cadrul a 5 universități partenere din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, se arată într-un comunicat de presă al instituției sucevene de învățământ superior. Este vorba despre un pachet complex de acțiuni care vizează perfecționarea profesională a personalului didactic în scopul furnizării programelor de studii prin metode moderne de predare-învățare, precum și în scopul dezvoltării unor oferte educaționale cu grad ridicat de inovare și cu o importantă componentă aplicativă, urmată de elaborarea a 5 cursuri complementare programelor de licență axate pe formarea de competențe antreprenoriale și finalizată cu furnizarea unor noi oferte educaționale, împreună cu măsuri de atragere și fidelizare a tinerilor defavorizați în programele de studii terțiare universitare.

Grupul țintă al proiectului include 83 de profesori, care vor dobândi competențe profesionale adaptate sistemelor moderne de educație și vor fi mai pregătiți să-și îndeplinească rolul social, 441 de studenți, care vor absolvi învățământul terțiar universitar cu un bagaj de cunoștințe, aptitudini și competențe care să le permită angajarea într-o activitate economică antreprenorială și care vor fi sprijiniți să finalizeze programul de studii la care au fost înscriși (din care 331 persoane vor aparține uneia dintre categoriile: netradiționali /din mediul rural / de etnie romă / CES), 250 de elevi, cu accent pe cei din mediul rural, care vor fi informați despre beneficiile continuării studiilor în învățământul terțiar universitar.

În această etapă de implementare, s-a constituit un grup țintă format din 92 de cadre didactice angajate în cadrul universităților partenere. Până în luna iulie 2021, profesorii selectați participă la un curs de formare privind proiectarea modulară de cursuri antreprenoriale, organizarea și furnizarea cursurilor în medii online, promovarea de medii noi de învățare, dezvoltat în format blended-learning și organizat de partenerul social P1 – SIVECO ROMÂNIA S.A București.

În cadrul activității de dezvoltare și implementare a ofertei educaționale în învățământul terțiar universitar, partenerul social P1 – SIVECO ROMÂNIA S.A București continuă procesul de digitalizare a componentelor aplicative ale cursurilor antreprenoriale cu componentă aplicativă și realizarea materialelor de îndrumare pentru facilitarea învățării dedicate studenților.

De asemenea, la nivelul celor 5 universități partenere, se continuă activitatea de pilotare a cursurilor de antreprenoriat cu importantă componentă aplicativă oferită studenților sub forma unor oferte educaționale complementare programelor de studii.

În această etapă de implementare, s-a constituit un grup țintă format din 480 de studenți din anii terminali ai ciclului de studii de licență. Studenții selectați de la cele 5 universități partenere participă la pilotarea ofertelor educaționale pentru formarea competențelor antreprenoriale și 240 de studenți din categoriile defavorizate beneficiază de măsuri suplimentare de sprijin constând în sesiuni de consiliere profesională personalizată și sunt sprijiniți prin acordarea unui stimulent financiar tip bursă „Student antreprenor”, în valoare de 300 de lei timp de șase luni, pentru finalizarea programului de studii la care au fost înscriși.

În această etapă de implementare s-a constituit și un grup țintă format din 251 elevi din mediul rural. Elevii participă la campanii de conștientizare privind beneficiile continuării studiilor în învățământul terțiar universitar, sunt informați despre pilotarea cursului de antreprenoriat organizat în cadrul proiectului. Elevii selectați primesc un pachet cu materiale de promovare cu detalii despre admiterea în învățământul universitar.

Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului urmărește respectarea cerințelor minime de vizibilitate ale proiectului prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală, atât în ceea ce privește materialele de informare și publicitate, cât și obiectele de inventar achiziționate în cadrul proiectului din fondurile FSE.

Sursa foto: Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.