Grădiniță Știri generale

BACĂU | Peste 15.000 de locuri în grădinițe, pentru înscrierile copiilor nou-veniți

Mai sunt câteva zile până când părinții pot depune actele de înscriere a copiilor în grădinițe. În județul Bacău sunt disponibile 15.173 de locuri. Dintre acestea, 4.671 sunt numai în unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Bacău.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare privind solicitantul, copilul și opțiunile exprimate, pentru a fi introduse în aplicația specifică. Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt:
– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
– existența unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
– existența unui document medical eliberat de medicul specialist / certificat de orientare școlară și profesională / certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare, elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar sau cu grupe de preșcolari, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar judeţean, până la data de 28 mai 2021, vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului de înscriere în învățământul preșcolar.

Calendar

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape:
– reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 17 mai;
– înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 31 mai.

Orarul reînscrierilor / înscrierilor este stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere / înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor posta, de asemenea, pe site-ul unității de învățământ / ISJ și, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
– capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
– numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
– criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.