Învățământ Știri generale

OUG | Concursurile pentru funcțiile de director de școală și inspector, deschise și pentru profesorii care nu sunt în corpul experților în management educațional

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care modifică Legea Educației astfel încât, la concursurile de directori de școală și inspectori, să poată participa și profesorii care nu sunt în corpul experților în management educațional. Modificarea le va permite și profesorilor titulari tineri să se înscrie pentru a ocupa una dintre cele două funcții.

Ministerul Educației a trasmis, printr-un comunicat de presă, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să participe la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile școlare și inspectorate.

la concursul pentru ocuparea funcției de director / director adjunct în unitățile de învățământ – cadre didactice titulare care nu au calitatea de experți în management educațional, dar care au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condițiile 149 alin. (3), au promovat examenul de definitivat și au cel puțin cinci ani vechime în învățământ;
la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare – cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă și gradul didactic I sau II;
la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic – cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă și titlul de doctor sau gradul didactic I.

Candidații pentru funcțiile de conducere vor trebui să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la interviu.

,,Profesionalizarea guvernanței școlilor se încadrează atât în obiectivele proiectului „România Educată”, cât și în Programul de guvernare. Extinderea bazei de selecție a personalului apt să se înscrie la concursul pentru ocuparea unei funcții de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar și reevaluarea criteriilor de performanță vor avea ca efect creșterea calității actului educațional, fiind în concordanță cu principiul eficienței, reglementat la art. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia avem obligația, în calitate de autoritate în domeniul educației, de a urmări obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor existente.“, se mai arată în comunicatul de presă al Ministerului Educației.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *