Grădiniță Știri generale

Start pentru înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2021 – 2022

Înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2021 – 2022 încep luni 31 mai 2021, potrivit unui anunț al Ministerului Educației. Copiii preșcolari care frecventează deja cursurile au putut fi reînscriși din data de 17 mai 2021.

Înscrierile la grădiniță pentru anul 2021-2022 au început luni 31 mai. Pe 17 mai, cu două săptămâni mai devreme, au putut fi făcute și reînscrierile pentru copiii care au frecventat deja cursurile învățământului preșcolar. Potrivit legii, programul reînscrierilor și înscrierilor la grădiniță pentru anul școlar 2021 – 2022 va fi stabilit de conducerea fiecărei unități de învățământ și va fi afișat la avizier și pe site.

Grădinițele vor trebui să posteze și detalii despre capacitatea instituției, numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pe grupe de vârstă și criteriile generale și specifice pentru înscrierea copiilor.

Documentele necesare pentru înscrierea și reînscrierea la grădiniță 2021-2022

– cererea de înscriere la grădiniță;
– copie certificat de naştere copil;
– copie C.I. părinte / tutore / reprezentant legal;
– fişa medicală a copilului;
– hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);
– adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului familial (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal).

Părinţii vor putea completa maximum trei opţiuni pentru unităţile școlare, în funcţie de preferinţe. Pentru copiii care nu sunt cuprinşi într-o grădiniţă, vor completa o nouă cerere pentru a doua perioadă de înscrieri. Documentele pot fi depuse la secretariatul unităților de învățământ sau pot fi trimise prin fax sau poșta electronică.

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare, date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate, pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest mod, toți solicitanții vor fi înregistrați în aplicație specifică din modulul SIIIR – Înscrierea la grădiniță 2021 – 2022.”, a transmis secretarul de stat în Ministerul Educației Sorin Ion.

Potrivit Ministerului Educației, după încheierea etapei de reînscriere la grădiniță pentru anul 2021 – 2022, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică. În cazul în care numărul cererilor de înscriere a copiilor la o grădiniță este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și specifice.

Informații care trebuie publicate de unitățile de învățământ

– capacitatea instituţiei;
– numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022 pe grupe de vârstă (mică, mijlocie, mare);
– criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor.

Criterii de departajare pentru reînscrierile la grădiniță 2021-2022

– existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
– existența unui frate / a unei surori înmatriculat / înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
– existența unui document medical eliberat de medicul specialist / certificat de orientare școlară și profesională / certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere / înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, ISJ și ISMB vor consilia și sprijini părinții pentru a lua decizii în interesul superior al copilului, potrivit legislației în vigoare. Inspectoratele școlare se vor asigura că sunt îndeplinite, în fiecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, condițiile organizatorice și logistice necesare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.