Învățământ Știri generale

Ministrul Educației: Vom propune demararea concursurilor pentru funcțiile de director de școală după 13 septembrie

Concursurile pentru ouparea funcțiilor de director de școală nu vor mai începe pe 27 iulie, așa cum a fost anunțat, ci după debutul anului școlar 2021 – 2022. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că va propune această modificare, luni, Comitetului pentru Dialog Social.

Potrivit ministrului Educației, concursurile ar putea debuta pe 14 septembrie, imediat după începerea noului an școlar, iar numirea noilor conduceri să fie făcută din semestrul al doilea, adică din 10 ianuarie 2022.

,,Luăm în considerare ideea pe care o vom prezenta luni la nivelul Comitetului pentru Dialog Social, de demarare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori printr-o probă scrisă organizată nu în data de 27 iulie, ci imediat după începerea anului şcolar 2021 – 2022, deci după 13 septembrie.„, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Condițiile pentru a ocupa funcția de director de școală

a) este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare;
b) este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) are o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii doi ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ / inspectorate școlare / casele corpului didactic / Palatul Național al Copiilor / Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare / funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ / inspectorate școlare / casele corpului didactic / Palatul Național al Copiilor / Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare / funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii;
f) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală;
g) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
h) nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Documente necesare la dosarul de înscriere pentru concurs

a) curriculum vitae Europass;
b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e) hotărârile judecătorești / alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
f) actele de studii: diploma de licență / certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare;
g) atestatul de învățământ special, pentru școlile speciale;
h) ultimul document de numire / transfer / repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
i) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, precum și faptul că nu a fost sanctionat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs;
j) documente justificative privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (5);
k) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
l) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetarii stiintifice și al ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;
m) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
n) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute în prezenta metodologie;
o) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs.

Vezi AICI în ce constau probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct.

Citește și:
Concursurile pentru funcțiile de director de școală și inspector, deschise și pentru profesorii care nu sunt în corpul experților în management educațional

Concursurile pentru directori de școli vor fi supravegheate video. Subiectele, transmise pe canale securizate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.