Examene Știri generale

BACĂU | 268 de candidați susțin miercuri examenul de definitivare

268 de candidați sunt așteptați miercuri 14 iulie 2021 la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ. Testarea se va da la Colegiul „Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău, începând cu ora 09:00.

Accesul candidaților în centrul de examen se face în intervalul 07:30 – 08:00 numai pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestora, pe baza pașaportului în termen de valabilitate. Lipsa actului de identitate are drept consecință eliminarea candidatului din examen.

Candidații nu vor putea intra în sala de examen cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare la distanță, alte obiecte / materiale a căror utilizare efectivă afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Materialele nepermise vor fi depuse în sala de bagaje, înainte de intrarea în sala de examen.

Durata de redactare a lucrării scrise este de patru ore de la primirea subiectelor. Timpul poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale, care au solicitat acest lucru.

Dintre cei 290 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, pentru 33 de discipline de examen, în judeţul Bacău au fost admişi, în vederea susţinerii probei scrise, 268. Aceștia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;
– au obţinut calificativul pentru anul şcolar în curs de „Bine” sau „Foarte bine”;
– media aritmetică a notelor de la inspecţiile la clasă şi de la evaluarea portofoliului profesional a fost de minimum 8 (cu note de minimum 7 la fiecare probă / inspecție la clasă).

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt:
– învățământ preșcolar în Limba română (101 candidați);
– învățământ primar în Limba română (22 de candidați);
– Educație fizică și sport (30 de candidați).

Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 21 iulie în centrul de examen și pe site-ul dedicat al Ministerului Educației. Contestaţiile se pot depune, conform calendarului aprobat, pe 21 iulie până la ora 20:00 și pe 22 iulie până la ora 12:00, la centrul de examen și electronic, la adresa de e-mail definitivat@e-isjbacau.ro.

După soluţionarea contestaţiilor, se vor afişa rezultatele finale în data de 28 iulie. Ulterior, până pe 2 august, se vor transmite tabelele nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației, iar până pe 9 august acestea urmează să fie validate prin ordin al ministrului Educației.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ.

Examenul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Acesta poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.