Învățământ Știri generale

BACĂU | 981 de candidaţi, pe 160 de posturi titularizabile şi 1.987 netitularizabile

La concursul naţional de ocupare a posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în învățământul preuniversitar – TITULARIZARE 2021, judeţul Bacău are 981 de cereri de înscriere aprobate pentru susţinerea probei scrise. Candidaţii concurează pe 160 de posturi titularizabile, complete, cu viabilitate de 4 ani. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 45, sunt pentru educatoare, iar 32, pentru învățători.

Sunt aprobate şi 1.987 de posturi netitularizabile, din care complete vacante 395, complete rezervate 75, incomplete vacante 1.471 şi incomplete rezervate 46.

Disciplinele în care concurenţa este mai mare mare sunt:
– Biologie – 31 de candidaţi înscrişi;
– Chimie – 12;
– Consiliere psihopedagogică – 16;
– Educație fizică și sport – 111;
– Istorie – 33;
– Limba și literatura engleză – 64;
– Limba și literatura franceză – 23;
– Limba și literatura română – 87;
– Matematică – 67.

Pentru posturile / catedrele de învățători s-au înscris 105 de candidați, iar pentru educatori, 198. Centrele de concurs în care se desfășoară proba scrisă sunt la Colegiul „N.V.Karpen”, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, toate din municipiul Bacău.

Proba scrisă a concursului de TITULARIZARE 2021 are loc în data de 21 iulie. Accesul candidaților în sălile de concurs în vederea susținerii probei scrise va avea loc în intervalul orar 07:15 – 08:15. Proba scrisă începe la ora 09:00, iar durata de redactare a lucrării este de maximum 4 ore.

Candidații care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă. Cei care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice altă tentativă de fraudă. Cei eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice / catedre în anul şcolar 2021 – 2022.

Candidații care din motive de sănătate sunt obligați să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării. În această situație se încheie un proces-verbal semnat de responsabilul de sală şi profesorii asistenți. Iar cei care renunţă din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații şi pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

Primele rezultate vor fi afișate pe site-ul dedicat al Ministerului Educației și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în data de 27 iulie. Contestațiile se vor putea depune,  în zilele de 27 și 28 iulie, iar pe 3 august vor fi comunicate rezultatele finale.

Titularizarea este angajarea într-o unitate de învățământ preuniversitar, pe o perioadă nedeterminată / determinată. Pentru a se titulariza, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitori, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.