Învățământ Știri generale

BACĂU | 77,86%, rata de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, înainte de contestații

În judeţul Bacău, procentul de promovare din sesiunea 2021 înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar este de 77,86%, în creștere cu 7,57 puncte procentuale comparativ cu anul trecut. Rezultatele obținute de candidați au fost publicate miercuri 21 iulie, pe site-ul dedicat al Ministerului Educației.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 190 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuia să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 257 de candidați, din totalul de 268 admiși, adică un procent de 95,9%. Dintre aceștia, 13 candidați s-au retras în timpul susțineri lucrării, din motive personale. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă și nicio lucrare nu a fost anulată în centrul de evaluare, organizat anul acesta la Colegiul „N.V. Karpen” din municipiul Bacău.

Astfel, din totalul celor 244 de candidaţi cu lucrări evaluate, 191 au obținut note cuprinse între 8 și 10. Dintre aceștia, 6 candidaţi au fost notați cu 10, trei de la învățământul preșcolar (educatoare) şi trei de la disciplina de examen asistent medical generalist. De asemenea, 33 de candidați au primit note între 9,50 și 9,99. 53 de candidaţi au avut note sub limita de 8, dintre care cu note sub 5 au fost 7.

Contestaţiile se pot depune, conform calendarului aprobat, în zilele de 21.07.2021 (până la ora 20:00) și 22.07.2021 (până la ora 12:00), la centrul de examen și în format electronic. După soluţionarea contestaţiilor, se vor afişa rezultatele finale, în data de 28.07.2021. Ulterior, până pe 2 august, se vor transmite tabelele nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației, urmând ca până pe 9 august acestea să fie validate prin ordin al ministrului Educației.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.