Examene Știri generale

BACĂU | Rata de promovare la concursul național de Titularizare 2021 este de 77,2%, înainte de contestații

În judeţul Bacău procentul notelor peste 7, obținute de candidații înscrişi la examenul de Titularizare 2021 care au susținut proba scrisă este de 39,21%. Trei dintre aceştia au obținut nota 10, iar 286 de candidați au obținut note între 7 și 9,99, ceea ce înseamnă 38,9% din totalul candidaţilor cu lucrări notate.

280 de candidați au obținut note între 5 și 6,99, adică 38%. Rata este mai mare decât cea națională, de 35,49%.

În total au primit note peste 5 (cinci) 569 de candidați, din care cu note peste 7 sunt 289 de candidați.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 805 candidați din totalul de 981 de candidați înscriși. Restul de 176 au absentat. În centrele de evaluare au fost notate doar 737 de lucrări. 65 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei. Un alt candidat a fost eliminat, iar lucrările a doi candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Persoana eliminată pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizată pe posturi didactice în anul școlar 2021 – 2022.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bacău sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 27 iulie, până la ora 21:00, și 28 iulie, până la ora 12:00. Soluţionarea contestațiilor va avea loc în perioda 29 iulie – 2 august, iar comunicarea rezultatelor finale, pe 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile / catedrele didactice de predare vacante / rezervate, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată / determinată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau online, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău începând cu data de 4 august. În total, sunt 160 de posturi titularizabile, complete, cu viabilitate de 4 ani, și 1.987 de posturi / catedre netitularizabile complete / incomplete, vacante / rezervate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.