Învățământ Știri generale

Deputaţii au adoptat introducerea educaţiei financiare în şcoli. Urmează votul din Senat, for decizional pentru proiectul legislativ

Deputaţii au adoptat un proiect legislativ prin care educaţia financiară va fi introdusă în Legea educaţiei. Dacă iniţiativa obţine şi votul senatorilor, atunci elevii claselor I – VIII vor putea fi învăţaţi cum să-şi administreze finanţele proprii.

Curriculumul național pentru învățământul primar și gimnazial se axează pe 8 domenii de competențe-cheie care determină profilul de formare a elevului:
a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale;
b) competențe de comunicare în limbi străine;
c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie;
d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
e) competențe sociale și civice;
f) competențe antreprenoriale și financiare;
g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală;
h) competența de a învăța să înveți.

Curriculumul pentru clasele pregătitoare urmărește dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor de învățare, asigurând totodată punțile către dezvoltarea celor opt competențe-cheie.

Educația fizică și sportul în învățământul preuniversitar sunt cuprinse în trunchiul comun al planurilor de învățământ. Disciplina Tehnologia informației și comunicării constituie o disciplină opțională pentru elevii din clasele I – IV și este disciplină obligatorie în învățământul gimnazial și liceal.

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie și formarea competențelor specifice în funcție de filieră, profil, specializare sau calificare. Învățământul profesional este orientat pe formarea de competențe specifice calificării profesionale și aptitudinilor practice.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *