Învățământ Știri generale

Structura anului şcolar 2021 – 2022

Anul şcolar 2021 – 2022 are 34 de săptămâni, începe luni 13 septembrie 2021 şi se încheie pe 11 iunie 2022. Vacanța de iarnă și vacanța intersemestrială sunt comasate, astfel că primul semestru este mai scurt, de 14 săptămâni. Al doilea semestru are 20 de săptămâni, potrivit Ministerului Educaţiei.

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022.
Programul ,,Școala Altfel’’ va fi în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor

– 25 – 31 octombrie 2021, vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
– 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022, vacanța de iarnă;
– 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022, vacanța de primăvară;
– 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte, potrivit Ministerului Educaţiei.

Din 13 septembrie, şcoala va funcţiona în baza a două scenarii, aprobate prin ordin comun Ministerul Educaţiei – Ministerul Sănătăţii, cu prag la incidenţa de 6/1.000.

Astfel, în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000, se permite participarea zilnică, cu prezenţă fizică la cursuri, a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

În localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezenţă fizică la cursuri în unităţile de învăţământ, a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din învăţământul special cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 şi participarea în sistem online a tuturor celorlalte categorii de elevi.

Citeşte şi Ordinul comun Ministerul Educaţiei – Ministerul Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *