Învățământ Știri generale

BACĂU | 166 de posturi de director și alte 72, de adjunct, scoase la concurs în întregul judeţ

S-a dat startul concursului pentru ocuparea posturilor din conducerile şcolilor, în întreaga ţară. În judeţul Bacău, sunt disponibile 166 de posturi de director şi 72, de director adjunct.

Conform ordinului și metolologiei de organizare, la concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum cinci ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii doi ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii doi ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată în perioada 15 – 26 septembrie 2021. Toate informațiile, inclusiv fișele posturilor pentru director și director  adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs au fost afişate la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău și pe site-ul instituţiei.

Foto: facebook.com / ISJ Bacău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.