Învățământ Știri generale

BACĂU | Școala online a crescut cu 22% abandonul școlar în județ

Pandemia afectează puternic învățământul din județul Bacău. Cursurile online de anul școlar 2020 – 2021 au crescut numărul de elevi care au abandonat cursurile, scrie bacau.net. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Școlar Județean, în anul școlar 2019 – 2020, 510 elevi din întregul județ au renunţat la școală. În următorul an, 2020 – 2021, numărul a crescut la 626, mai mult cu 22%.

Inspectoratul Scolar Județean explică această creștere prin trei factori, socio-economic, familial și școlar-educațional. Principala cauza a abandonului școlar ar fi cauza socio-economică a elevilor.

,,Situaţia materială precară generată de şomajul părinţilor şi de numărul mare de membri, familii dezorganizate, lipsa mijloacelor de subzistenţă, scăderea încrederii în plasamentul social al copiilor proveniţi din medii defavorizate, nomadismul în căutarea unui loc de muncă, exploatarea copiilor prin muncă – au dus la absenteism nemotivat și la situații școlare neîncheiate la final de an școlar.”, a transmis ISJ Bacău.

Inspectoratul Școlar a derulat și deruleză în continuare mai multe proiecte ce vizează reducerea abandonului scolar:
InFORMA – Programe educaționale pentru personalul din școlile defavorizate;
ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR! Educație Incluzivă de calitate. Facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu;
– Proiectul „you NEET education”
– Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs din județul Bacău;
„REEDU – Activarea tinerilor NEETs”;
Programul național de activități remediale pentru elevi. Program național pilot de tip „Școală după școală.

Toate acestea au obiective generale de reducere și prevenire a abandonului școlar timpuriu și de promovare a accesului egal la învățământul preșcolar, școlar și secundar de calitate, îmbunătățire a competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei școli incluzive, creștere a ratei de participare la educație, prin acțiuni integrate, reducere a decalajului de acumulare educațională și participare între copiii care provin din comunitățile /școlile dezavantajate și restul populației, promovare a educației incluzive și reducere a cazurilor de discriminare și segregare școlară pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, prin creșterea nivelului de incluziune educațională a elevilor care provin din medii dezavantajate la un nivel similar cu cel al restului elevilor, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon școlar și analfabetism.

Pe de altă parte, valul 4 al pandemiei începe să închidă tot mai multe clase și trimite din nou elevii din județul Bacău în online. Deși noul an școlar a început cu prezența fizică în toate unitățile de învățământ preuniversitar, tot mai multe clase se închid. În mai puțin de două săptămâni, peste 65 de clase au intrat în învățământ online, după ce 55 de elevi și 23 de profesori au fost depistați pozitiv cu COVID-19. În prezent, aproape 1.700 de elevi sunt afectați de aceste măsuri și învață online.

Dacă un elev este depistat pozitiv cu COVID-19, atunci întreaga clasă intră în învățământ online pentru 14 zile. Dacă sunt depistați mai mulți elevi din școală, există șansa închiderii școlii și trecerea tuturor elevilor la școală online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.