Învățământ Știri generale

Peste 9.000 de profesori susţin proba scrisă a concursului pentru funcţia de director de şcoală

Vineri are loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct de şcoală. Proba este eliminatorie, iar candidaţii vor primi răspunsurile pe loc. Pentru cei care vor depune contestaţii rezultatul după soluţionare va fi afişat pe 20 octombrie, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei.

Candidaţii vor primi subiectele tip grilă la ora 10:00 şi au la dispoziţie 120 de minute pentru a rezolva 50 de itemi. Pentru fiecare punct, există patru variante de răspuns, însă una singură este cea corectă, conform procedurii stabilite de Ministerul Educaţiei şi transmise inspectoratelor şcolare.

La finalul rezolvării testului standardizat, fiecare candidat predă testul și foaia de concurs responsabilului de sală, semnează borderoul de primire predare-primire a testelor și rămâne în sală pentru a participa la etapa de evaluare a acesteia.

Următorii paşi din calendarul examenului, anunţat de Ministerul Educaţiei:
15 octombrie – Afișarea rezultatelor la proba scrisă.
15 – 17 octombrie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă.
18 – 20 octombrie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă.
20 octombrie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă.
21 – 27 octombrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, in funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n).
28 – 29 octombrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
1 – 10 noiembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu.
12 noiembrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor.
15 noiembrie – 8 decembrie – Desfășurarea probei de interviu.
16 noiembrie – 10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu.
13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ.
17 decembrie – Validarea rezultatelor finale.
20 – 22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

În primăvară, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că toţi candidaţii care vor lua nota maximă la concurs îşi vor putea alege şcoala pe care să o conducă.

,,Finalizăm selecția la nivelul primei etape pe modelul rezidențiatului: cine a avut 10, își alege orice școală din România, cine are 9,99, 9,98, numărul de întrebări va fi mare și timpul de răspuns va fi scurt în așa fel încât diferențele vor facilita o ierarhizare eliminând pe cât posibil… nu pot să anticipez situațiile în care sunt discuții la medii egale. Deci prima variantă ar fi ca în ordinea descrescătoare a mediilor să își manifeste opțiunea: unde, în ce școală, în ce localitate.“, a declarat Cîmpeanu în luna aprilie.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *