Știri generale

Vacanţă de două săptămâni, cu decalarea anului şcolar, platformă de evaluare online şi recrutarea directorilor de consiliile de aministraţie ale şcolilor, printre propunerile USR pentru Educaţie

USR propune ca elevii să intre imediat în vacanţă pentru două săptămâni, iar anul şcolar să se decaleze. Este una dintre măsurile incluse în programul de guvernare, cu impact în reducerea riscului de infectări. La categoria Educaţie, USR susţine 10 puncte, printre care dezvoltarea unei platforme de evaluare online a competenţelor elevilor, iar recrutarea directorilor şcolari să fie făcută de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

,,Decalarea anului școlar: vacanță 2 săptămâni, cu recuperare în perioada verii; revenire în format fizic în localitățile cu incidență sub 6/mie după cele 2 săptămâni, cu continuare online pentru restul localităților. Excepție: învățământul preșcolar și primar și elevii din clasele terminale, care continuă în format fizic.“, se arată în programul de guvernare propus de USR.

Zece puncte, la capitolul Educaţie

1. Digitalizarea educației prin PNRR
○ Elaborarea cadrului legislativ:

– Act normativ care definește standardele minime pentru echipamentele IT care să asigure calitate în procesul de educație online.
– Act normativ care stabilește profilul viitorului cadru didactic competent digital, la un nivel superior de sofisticare, în concordanță cu Cadrul European al Competențelor Digitale ale Cadrelor Didactice.
– Act normativ privind evaluarea competențelor digitale ale elevilor.
– Act normativ privind organizarea inspecției școlare (monitorizarea și evaluarea procesului de educație online).
○ Dezvoltarea unei platforme de evaluare online a competențelor elevilor.
○ Integrarea unor module de dezvoltare a competențelor digitale a cadrelor didactice la nivel de licență și master în concordanță cu cadrul european comun pentru competenţa digitală a educatorilor (DigCompEdu).
○ Update tehnologic digital al școlilor: 5.200 de școli dotate cu tehnologie pentru laboratoare IT; cel puțin 1.100 de laboratoare SMART; 67.000 de resurse educaționale deschise (RED) cuprinzând „manuale” adaptate mediului online pentru toate disciplinele și toate nivelurile de învățământ secundar, conținuturi educaționale digitale pe trei niveluri diferite de cunoaștere (remedial, accesibil, performant), resurse pentru educația incluzivă vizând elevii cu dizabilități, sportivii sau elevii spitalizați.

2. Dreptul de a alege în educație
○ Debirocratizarea și flexibilizarea procesului de înființare și funcționare a grădinițelor, școlilor și liceelor private.
○ Debirocratizarea și regândirea ARACIP.

3. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului școlar
○ Recrutarea directorilor și directorilor adjuncți de către Consiliile de administrație ale unităților de învățământ.
○ Organizarea de programe de formare pentru managerii școlari și membrii Consiliului de Administrație.
○ Deschiderea ocupației de manager școlar către alte categorii de profesioniști în management.
○ Desființarea inspectoratelor școlare și mutarea centrului de decizie de la nivelul politic (minister și primărie) la nivelul consiliului de administrație al școlii, pentru școlile publice.

4. Reforma curriculară
○ Un curriculum național suplu, eficient, orientat spre dezvoltarea de competențe completat în proporție de peste 30% de curriculum a decizia elevului/ școlii/ comunității.
○ Realizarea în regim de urgență a planurilor-cadru și a programelor școlare pentru liceu;
○ Sistemul de învățământ preuniversitar românesc se confruntă cu numeroase probleme în ceea ce privește nivelul dar și interesul scăzut al elevilor pentru învățare, un declin vizibil al stării de bine a elevilor, cadre didactice demotivate. Sistemul educațional trebuie să vireze de la livrare de cunoștințe la dezvoltare de competențe, de la așteptări nerealiste de performanță academică înaltă la preocuparea reală pentru starea de bine a elevilor, de la conținuturi educaționale detaliate și impuse centralizat la libertatea profesorilor de a descoperi activ, autonom și asumat soluții ajustate secolului 21, așa cum deja fac o parte din resurse proprii în ciuda sistemului care descurajează asta. Vom pune bazele unui proces autentic de reformă curriculară, Curriculum 2.0 pentru o economie globală care să pregătească generațiile viitoare să facă față unor schimbări rapide în societate.

5. Extinderea programului „Masă caldă în școli” și a programului „Școală după școală”
○ Recalibrarea și extinderea programului de masă caldă în școli astfel încât să ajungă în primul rând la cei mai vulnerabili dintre copii utilizand sistemul Harta școlilor defavorizate cu ținta de a ajunge la minim 150.000 de elevi.
○ Încurajarea parteneriatelor locale între APL și alți actori locali privați (ONG sau intreprinderi) care livrează servicii de masă caldă și/ sau programe „Școală după școală”.

6. Învățământul dual
○ elaborarea unui pachet de măsuri care să urmărească reforma profundă și creșterea atractivității rutei tehnologice prin asigurarea unui parcurs complet la nivel secundar și terțiar (calificări nivel 3 – 7).
○ stimularea mediului de afaceri să se implice la o scară mai largă în pregătirea viitoarei forțe de muncă calificată.
○ 10 noi campusuri tehnologice integrate (finanțare din PNRR).

7. Implementarea cadrului strategic pentru un învățământ superior echitabil vizând obiectivele acestuia:
○ Introducerea unui sistem performant de combatere a plagiatului.
○ Conectarea curriculei universitare de nevoile economiei reale prin implicarea mediului privat.
○ Asigurarea legăturii dintre mediul universitar și industrie pentru dezvoltarea cercetării în cadrul universităților.
○ Auditul școlilor doctorale prin raportare la standarde internaționale.
○ Revizuirea condițiilor de acreditare a instituțiilor de învățământ superior.

8. Dezvoltarea educației antepreșcolare prin construcția de creșe
○ Construirea a 110 creșe în cadrul PNRR, care să permită accesul a minimum 9.400 de copii, cu precădere din mediile defavorizate;
○ Prioritizarea formării profesionale pentru educatori-puericultori;
○ Finanțarea pe baza costului standard per copil a educației în creșe, inclusiv pentru creșele private.

9. Cariera didactică
– Finalizarea sistemului integrat de management al carierei didactice prin constituirea unui registrului de portofolii digitale ale profesorilor. Eliminarea “dosarelor cu șină” necesare la fiecare concurs sau examen. Un singur link la portofoliul propriu actualizat oricând pe parcursul anului poate da dreptul profesorului de a se înscrie. Acest registru va reprezenta și o bază de date utilă pentru diagnoză și elaborare de politici publice.
– Elaborarea unei politici publice și a cadrului legislativ pentru reforma carierei didactice vizând următoarele aspecte:
– Formarea inițială și procesul de recrutare al viitorilor profesori;
– Angajarea și numirea pe post, stabilirea unor criterii clare de evaluare a performanțelor;
– Formarea profesională continuă a cadrelor didactice;

10. Recuperarea decalajului educațional și al pierderilor educaționale ale copiilor în pandemie
Pe perioada pandemiei deja elevii de nivel primar au făcut “școală online” 111 zile, iar elevii de gimnaziu și liceu 159 zile dintr-un total de aproximativ 165 de zile de școală anuale. La acestea, pentru mulți alți elevi, s-au acumulat zile suplimentare de școală online iar pentru o parte din copii, în lipsa dotărilor tehnice și a accesului la internet, nici măcar școala online nu a fost posibilă. Au lipsit testările și accesul la educație remedială a fost posibil doar pentru 5% dintre elevi).
Soluțiile vizate sunt regândirea conținuturilor învățării pentru fiecare nivel de învățământ astfel încât să ne asigurăm că la finalul unui ciclu elevii să fi dobândit competențele prevăzute de programă (recuperarea celor 100 de zile aproape pierdute), extinderea și optimizarea programului de educație remedială țintit pe elevii din ani terminali, dezvoltarea de conținut educațional împreună cu parteneri și criterii de autorizare a acestui conținut, centru online de suport pentru ghidarea profesorilor în adaptarea la predarea online, sprijin pentru sănătatea psiho-emoțională a copiilor prin acces la programe dedicate, finalizarea platformei virtuale de educație prea mult amânate.

Consultă mai jos programul de guvernare integral propus de USR pentru cabinetul Dacian Cioloş:

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *