Documente Învățământ Sănătate Știri generale

Cum se administrează testele rapide antigen noninvazive în unitățile de învățământ

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial procedura de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ. Testele se administrează în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs.

Metodologie de lucru la nivelul unităților de învățământ

În scopul identificării rapide a eventualelor cazuri de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 se efectuează testarea periodică, utilizând teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă.

1. Măsuri generale

Testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din proba de salivă se realizează după cum urmează:

a) în prima şi în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii, înaintea începerii orelor de curs;

b) testarea se va efectua în sala de clasă/grupă sau în alte spaţii, sub îndrumarea cadrului medical sau a persoanelor responsabile desemnate din cadrul unităţii de învăţământ, sau la domiciliu, sub îndrumarea părinţilor/reprezentanţilor legali;

c) persoanele responsabile din cadrul unităţii de învăţământ vor fi instruite privind colectarea testelor cu rezultat pozitiv, acestea fiind considerate deşeuri medicale cu potenţial infecţios. În situaţia colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităţilor de învăţământ, acestea se vor arunca în coşuri de gunoi cu capac şi pedală prevăzute cu sac de gunoi şi vor fi colectate şi eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

În situația colectării testelor cu rezultat pozitiv la nivelul unităților de învățământ, acestea se vor arunca în coșuri de gunoi cu capac și pedală prevăzute cu sac de gunoi și vor fi colectate și eliminate pe un circuit separat,conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

2. Recomandări generale de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă:

a) se respectă instrucţiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandărilor producătorului;

b) se păstrează testele între +2 – +30°C;

c) se utilizează caseta de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;

d) se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;

e) se evită consumul de alimente/băuturi cu cel puţin o oră înainte de efectuarea testului, în funcţie de prevederile producătorului;

f) se asigură permanent dezinfecţia corectă a mâinilor şi suprafeţelor.

3. Pentru testarea propriu-zisă:

a) se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat şi se va folosi cât de curând posibil;

b) se aşază dispozitivul de testare pe o suprafaţă plană şi curată;

c) se scoate un tub de extracţie şi o sticluţă de soluţie. Se scoate capacul şi se adaugă soluţia în tubul de extracţie;

d) se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;

e) se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă şi se transferă în tubul de extracţie;

f) se îndoaie şi se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca deşeu medical;

g) se închide tubul de extracţie cu capacul şi se agită uşor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluţia;

h) se transferă 3 picături de probă în spaţiul de probă al dispozitivului de testare (caseta);

i) se citeşte rezultatul după 10-15 minute;

j) se interpretează rezultatul conform instrucţiunilor de utilizare:

  •  pozitiv: apar două linii. O linie colorată apare în zona-martor (C) şi o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare;
  • negativ: o linie colorată apare în zona-martor (C) şi nu apare nicio linie în zona de test (T);
  •  neconcludent: linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule. Se revizuieşte procedura şi se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare.

4. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele responsabilităţi:

a) asigură sprijin metodologic inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti privind testarea cu teste rapide antigen din salivă în unităţile de învăţământ, precum şi pentru managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă;

b) coordonează instruirea cadrelor medicale sau a persoanelor desemnate din unităţile de învăţământ privind modalitatea de utilizare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din probă de salivă, de interpretare a rezultatelor acestora, precum şi de colectare a testelor utilizate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.