Învățământ Știri generale

Strategia națională de educație parentală ,,Părinți educați, copii fericiți”, în dezbatere publică (document)

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică strategia națională de educație parentală ,,Părinți educați, copii fericiți”, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Documentul poate fi consultat sau descărcat și de pe portalul de știri din educație Ro Educația.

Potrivit strategiei naționale, 8 din 10 părinți sau reprezentanți legali ai copiilor ar urma să participe la programe de educație parentală până în anul 2030.

,,Obiectivul general al Strategiei este de a-i asigura fiecărui copil un mediu familial adecvat pentru a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare și pentru a deveni un adult responsabil.„, se arată în document.

De asemenea, strategia națională de educație parentală are și trei obiective specifice:
1. Constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unui sistem național integrat şi coerent, intersectorial de educaţie parentală;
2. Elaborarea şi revizuirea cadrului legislativ şi normativ privind dezvoltarea abilităților şi competențelor parentale şi racordarea la standardele internaționale privind respectarea și promovarea drepturilor copilului;
3. Dezvoltarea şi consolidarea abilităților şi competențelor parentale ale părinţilor/reprezentanţilor legali/persoanei în grija căreia se află copilul și tinerilor (ca viitori părinți).

Comunicatul de presă integral al Ministerului Educației

Rolul fundamental în educarea copiilor îl are familia în sens larg, ca microunivers al societății. Sistemul de învățământ este dator să sprijine și, la nevoie, să orienteze familia în acest rol, într-un mod profesionist și în spiritul cooperării și al încrederii, astfel încât obiectivele parcursului școlar obligatoriu să fie atinse în interesul superior al copilului și în contextul nevoilor speciale ale acestuia. Unul din rolurile importante ale școlii, în acest context, este să organizeze activități pentru întreaga familie, atât în scopul dezvoltării competențelor părinților în domeniul organizării vieții de familie, cât și în scopul încurajării părinților de a reveni, unde este cazul, la învățarea pe tot parcursul vieții. 

Slaba informare a părinților din mediile dezavantajate privind creșterea și îngrijirea copiilor are drept consecință neglijarea copilului în toate formele ei de manifestare (fizică, educațională, emoțională și de sănătate mintală, precum și lipsa de supraveghere adecvată), factori care, alături de mortalitatea infantilă, sărăcie si malnutriție, afectează un număr semnificativ de copii și familiile acestora.

Fenomenul părinților plecați la muncă în străinătate, numărul crescut al sarcinilor în rândul adolescentelor, căsătoriile timpurii în comunitățile sărace, marginalizate, numărul crescut al copiilor abuzați, neglijați sau exploatați reprezintă probleme grave care afectează mulți copii și tineri. Succesul școlar și în viață al copiilor și tinerilor se construiește nu doar pe activitatea de predare-învățare-evaluare de la clasă, ci are ca fundament stimularea stării de bine de acasă și de la școală, atitudinea familiei și comunității față de învățare, precum și importanța pe care familia o acordă educației. Ciclurile multigeneraționale de eșec educațional, atât de frecvente în unele medii dezavantajate din România, sporesc inechitatea și reduc șansele de succes ale copiilor. Aceste cicluri de eșec pot fi întrerupte doar prin implicarea părinților, a familiilor în actul educațional, în crearea unei atitudini pozitive față de învățare și față de valoarea adăugată pe care educația o poate avea în viața tuturor.

Astfel, în vederea asigurării egalității de șanse a tuturor copiilor, indiferent de statutul socio-economic sau educațional al familiei, mediu de rezidență, etnie, sex, Ministerul Educației este dator să creeze un cadru de pregătire, consiliere și educare a părinților și a viitorilor părinți, astfel încât persoanele vulnerabile, copii, tineri și părinți, să fie protejate, consiliate și ajutate.

Strategia Națională „Părinți educați, copii fericiți” vine să creeze acest cadru pentru dezvoltarea competențelor parentale, cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele, abilitățile, practicile de îngrijire și educare a copilului în conformitate cu recomandările psihopedagogiei moderne. Prin dobândirea acestor competențe, părinții vor fi mai informați și mai siguri în rolul lor, mai capabili să le ofere copiilor sprijinul și îndrumarea de care au nevoie pentru succes în școală și în viață.

Strategia națională de educație parentală ,,Părinți educați, copii fericiți” se va afla în consultare publică până în data de 2 mai 2022, la ora 20:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.