Olimpiade Știri generale

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Galaţi organizează Olimpiada Naţională la disciplinele din aria curriculară Tehnologii. Sunt cuprinse domeniile turism şi alimentaţie, economic, administrativ şi comerţ. Evenimentul educațional de prestigiu este organizat în perioada 18-22 aprilie. Este un prilej pentru demonstrarea valorii învăţământului preuniversitar românesc, informează reprezentanţii ISJ Galaţi.

Festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naţionale va avea loc luni 18 aprilie, de la ora 17:00. Evenimentul va avea loc în sala de festivităţi a Colegiului de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna” Galaţi.

La competiţie îşi vor demonstra cunoştinţele şi abilităţile elevi din clasele a XI-a şi a XII-a care, în afară de susţinerea probelor (scrisă şi practică), vor participa la un program de oportunităţi de dezvoltare profesională în cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” şi de cunoaştere a unor obiective turistice de interes local sau regional.

Joi 21 aprilie, începând cu ora 18.00, când se va încheia concursul, elevii premianţi vor fi recompensaţi de Ministerul Educaţiei şi de operatori economici sponsori ai olimpiadei. Evenimentul va avea loc la Sala de Festivităţi a Colegiului de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna” Galaţi.

Sursa foto: ISJ Galați

Liceu Olimpiade Știri generale

Maurizio Pavel şi Dragoş Andrei Sîrghi sunt cei doi elevi din Suceava care vor reprezenta România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, după ce s-au calificat în lotul național.

Maurizio Pavel, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava/Palatul Copiilor Suceava, a fost pregătit de profesorii Sorin Golda (la clasă) și Petru Crăciun (la Cercul de astronomie și astrofizică). Maurizio Pavel a obținut medalie de aur și trofeul ,,Învingător la proba observațională” la categoria Seniori 2 (elevi din clasele XI-XII), având cel mai mare punctaj dintre toți elevii la această probă.

La Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică s-a calificat și Dragoș-Andrei Sîrghi, elev în clasa a X-a la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava/Palatul Copiilor Suceava, pregătit de profesorii Carmen Amorăriței (la clasă) și Crăciun Petru (la Cercul de astronomie și astrofizică). Sîrghi Dragoș-Andrei a obținut medalie de aur la categoria de vârstă Seniori S1 (clasele IX-X), transmite m.monitorulsv.ro.

Olimpiada s-a desfășurat în perioada 26-29 iulie, cu prezență fizică. Cei 100 de elevi participanți au susținut trei probe.

  • Proba 1 – proba teoretică cu o durată de trei ore
  • Proba 2 – proba observațională – hartă mută, cu o durată de o jumătate de oră
  • Proba 3 – proba de analiza datelor, cu o durată de patru ore.

Festivitatea de premiere a etapei naționale a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică a Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc luni, 9 august 2021. La eveniment au participat 100 de elevi dintre cei mai buni din țară pentru trei categorii de vârstă: Juniori (elevi clasele V-VIII, respectiv clasa a IX-a, pentru elevii care nu au împlinit 15 ani la 1 ianuarie anul curent), Seniori 1 (elevi din clasele IX-X) și Seniori 2 (elevi din clasele XI-XII).

Olimpiada a fost organizată în colaborare cu Societatea Științifică Cygnus-centru UNESCO. Elevii participanți la această olimpiadă trebuie să aibă cunoștințe avansate de matematică și fizică, iar unele din aceste cunoștințe se studiază doar în primii ani de facultate. În urma acestei olimpiade, s-au selectat elevii lotului național care vor reprezenta România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, și care, anul acesta, se va desfășura la Bogota, în Columbia, în perioada 14-21 noiembrie, mai transmite m.monitorulsv.ro.

Probele s-au desfășurat în trei amfiteatre foarte spațioase din cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava și au fost respectate toate normele de igienă și distanțare pentru prevenirea infecției cu Covid-19.

Sursă foto: facebook.com/Societatea Stiintifica Cygnus

Învățământ Olimpiade Sănătate Știri generale

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din R. Moldova a anunţat că, până pe 15 martie, cursurile se vor desfăşura online pentru elevii din învăţământul primar, secundar, profesional tehnic şi superior. Şi olimpiadele şcolare au fost suspendate în prima jumătate a lunii martie.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a emis ordinul pentru trecerea la învăţământul la distanţă, atât în instituţiile publice, cât şi în cele private. Perioada cuprinde şi o vacanţă, între 5 şi 8 martie.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, se suspendă, de asemenea, desfăşurarea olimpiadelor şcolare, tot până la 15 martie.

Decizia de trecere la sistemul de educaţie online a fost luată în scopul asigurării securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor, elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice din R. Moldova.

Sursa foto: facebook.com / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Eveniment Învățământ Olimpiade Știri generale

Olimpiadele raionale / municipale pentru instituţiile de învăţământ general şi zonale şi pentru instituţiile de învăţământ profesional tehnic vor fi organizate cu prezenţă fizică. Ministerul Educaţiei din Republica Moldova a pregătit un ghid cu măsuri de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Vă redăm comunicatul Ministerului Educaţiei din Republica Moldova

,,Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță despre organizarea, începând cu data de 27 februarie 2021, a olimpiadelor raionale / municipale pentru instituțiile de învățământ general și zonale pentru instituțiile de învățământ profesional tehnic, cu prezența fizică a persoanelor, în incinta centrelor pentru desfășurarea probelor scrise.

În acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat Instrucțiuni privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID – 19, aplicate la organizarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, care vor fi aduse la cunoștință, în scurt timp, organelor locale de specialitate în domeniul învățământului și instituțiilor de învățământ profesional tehnic.”

Sursa foto: afiş olimpiade, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării R. Moldova

Eveniment Învățământ Olimpiade Știri generale

Societatea Română de Fizică a lansat concursul Olimpiada Națională a Societății Române de Fizică (ON-SRF) 2021. Organizatorii îşi doresc reluarea competiţiilor şcolare la Fizică. Olimpiada este organizată în colaborare cu Facultățile și Departamentele de Fizică din principalele centre universitare din România și cu sprijinul nemijlocit al profesorilor de Fizică din învățământul preuniversitar.

Detaliile concursului (regulamentul, programa de concurs, etapele și calendarul de desfășurare, formularul de înscriere a elevilor etc.) se găsesc pe site-ul dedicat: https://onfsrf.weebly.com/.

Care sunt etapele concursului

• înscrierea pentru participare este prevăzută pentru perioada 15 – 24 februarie 2021;
• ON-SRF are următoarele etape – etapa locală / etapa județeană / etapa națională și etapa de selecție a lotului national;
• se va desemna o Comisie Locală de Organizare (CLO) la nivelul fiecărui județ, formată din profesori care asigură buna desfășurare a etapelor;
• membrii Comisiei Științifice Naționale (CNO), formată din personal didactic universitar și preuniversitar, elaborează subiectele de concurs, care sunt unice la fiecare etapă și la fiecare clasă.

La etapa locală, care se desfășoară online, rezultatele vor fi evaluate prin sistemul de testare automat. La etapa județeană, evaluarea este realizată de membrii CLO. La etapa națională, evaluarea este realizată de membrii CNO și studenți care au fost elevi performanți la olimpiadele anterioare. La proba de selecție a lotului, evaluarea este realizată de membrii Comisiei Naționale.

Condiții de participare pentru elevi

La ON-SRF pot participa elevi de gimnaziu (începând cu clasa a VI-a) și de liceu, de la orice formă de învățământ. Participarea la concurs este individuală și benevolă. La înscriere, participanții / aparținătorii legali își exprimă acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de înscriere colectează numele și prenumele, adresa de e-mail și telefonul elevului, dacă acesta este major, respectiv al unui aparținător legal, dacă elevul este minor. Ca rezultat al validării înscrierii, fiecare candidat primește un cod de identificare unic.

Cu excepția etapei locale, participarea la celelalte etape este condiționată de calificarea de la etapa anterioară. Participarea se face, de regulă, la clasa la care elevul este înscris în anul desfășurării olimpiadei. La etapa județeană se califică, la fiecare clasă în parte, elevii care au obținut la etapa locală cel puțin 50% din media de referință (media primelor trei punctaje în ordine descrescătoare) rezultată în județ, la clasa respectivă.

La etapa națională se califică: (a) elevii care s-au clasat pe primul loc în urma etapei județene, la fiecare clasă, respectiv elevii clasați pe primele 6 poziții în urma etapei pe municipiul București, la fiecare clasă în parte; (b) elevii care, după ierarhizarea națională, în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute de toți elevii la etapa județeană / a municipiului București, se clasează în primii 90 și care îndeplinesc condiția de a fi obținut cel puțin 50% din punctajul de referință la clasa respectivă, la nivel național. (c) În cazul în care, la o clasă, punctajul pentru ultimul loc este obținut de mai mulți elevi, se califică toți elevii care au obținut acel punctaj.

Structura probelor de concurs și evaluarea

La etapa locală, desfășurată pe durata a două ore, elevii susțin o probă teoretică cu 30 de elemente, fiecare notat cu un punct, cu mai multe variante de răspuns, din care doar una este corectă. La etapa județeană, elevii susțin o probă teoretică cu trei subiecte pe durata a trei ore. Punctajul maxim este de 30 de puncte și nu se acordă puncte din oficiu.

Lucrările se redactează în format letric și vor fi trimise către organizatori pe baza unei metodologii care va fi prezentată în timp util pe site-ul olimpiadei. Tezele, centralizate la nivel național, vor fi distribuite aleatoriu spre evaluare membrilor CLO desemnați evaluatori de către CNO. La etapa județeană, nu pot fi situați mai mult de un elev pe locul I. Dacă sunt mai mulți elevi cu același punctaj pe primul loc, departajarea se va face pe baza punctajului obținut la subiectul cel mai dificil.

La etapa națională, elevii susțin o probă conținând 3 – 5 subiecte, pe durata a 3 – 5 ore. Cel puţin unul dintre subiecte va avea conţinut experimental. Punctajul maxim este de 100 de puncta. Nu se acordă puncte din oficiu. Lucrările se redactează în format letric și vor fi trimise către organizatori pe baza unei metodologii care va fi prezentată în timp util pe site-ul olimpiadei. Evaluarea este realizată de membrii Comisiei de Selecție a Lotului Național. Proba de selecție a lotului național se desfășoară pe baza unei metodologii care va fi prezentat în timp util pe site-ul competiției.

Rezultatele obținute de candidați vor fi afișate pe site-ul concursului, însoțite de codul de identificare al fiecărui candidat. Excepție fac candidații calificați la etapa următoare și cei distinși cu premii și mențiuni la etapa națională, ale căror rezultate vor fi însoțite de nume și prenume. La ON-SRF nu se admit contestații.

Calendarul competiţiei

Etapa locală – 06.03.2021
Etapa județeană – 17.04.2021
Etapa națională – 15.05.2021

Scopul Olimpiadei de Fizică a Societății Române de Fizică (ON-SRF) este atragerea elevilor din învățământul preuniversitar către studiul Fizicii, menținerea interesului elevilor pentru această știință şi oferirea unui cadru adecvat pentru evaluarea cunoștințelor elevilor care doresc să performeze în Fizică.